Rajono geografijos mokytojų metodinis pasitarimas ,,Geografijos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Pradžia:

2022-09-14 15:30.

Renginio pavadinimas: Rajono geografijos mokytojų metodinis pasitarimas ,,Geografijos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (mokymų ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ sklaida)

Lektoriai: N. Gustauskas, Balsių pagrindinės mokyklos mokytojasm G. Vaitiekūnienė, Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos mokytoja

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: J. Morkūnaitė, G. Vaitiekūnienė