Rajono fizikos mokytojų metodinis būrelis

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Fizikos mokytojų metodinio būrelio taryba

Fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2022-2023 m.m.

Informacija internete

Rajono fizikos mokytojų (ir mokinių) paruoštos metodinės priemonės