Rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veikla

Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2019-2020 m.m.