Rajono dailės mokytojų metodinis būrelis

Dailės mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

Dailės mokytojų metodinio būrelio taryba

Metodinė priemonė „Dailės dalyko individualios mokinio pažnagos stebėjimas. Dailės pasiekimų aplankalas“ (mokytoja – Jurgita Lazickienė)

Metodinė priemonė ,,Pamokų ciklas ,,Mokomės lipdyti” (mokytoja – Jūratė Sokienė)

Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokinių (vadovė- mokytoja Jurgita Bieliakovienė) dailės darbų parodos atidarymas.