Rajono anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Anglų k. mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį: įžvalgos“

Pradžia:

2022-09-15 14:00.

Renginio pavadinimas: Rajono anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Anglų k. mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį: įžvalgos“

Lektoriai: R. Stravinskienė, Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja, rajono anglų k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Stravinskienė