„Radviliškio, Rokiškio bei Pakruojo rajono pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimas“

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras bei Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras įgyvendina ESF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamą projektą „Radviliškio, Rokiškio bei Pakruojo rajono pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos kvalifikacijos tobulinimas “ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-05K-02-010), kurio tikslas – ugdyti pradinių klasių mokytojų kompetencijas tobulinant jų užsienio kalbų.

Šiuo metu projekte dalyvauja 77 Radviliškio, Rokiškio ir Pakruojo rajonų pradinių klasių mokytojai.

Projekte numatyta, jog baigę B1 anglų kalbos mokėjimo lygį, 33 mokytojai mokymus tęs Anglijoje (Anglolang Academy of English), o kiti – Lietuvoje, kol pasieks B2 lygį pagal Europos kalbų aplanką.