Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m . gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena pagrindinių projekto veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

  • Savęs pažinimo.
  • Karjeros galimybių pažinimo.
  • Karjeros planavimo.
  • Karjeros įgyvendinimo.

Pakruojo rajone dirba šie karjeros specialistai, kurie padeda mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas:

Karjeros konsultantė – G. Jasiūnienė [email protected];

Karjeros koordinatoriai:

„Atžalyno“ gimnazijoje-I. Jankauskienė [email protected] ir E. Kriukaitė egluž[email protected];

„Žemynos“ pagr. m. – I. Zimblytė [email protected];

Linkuvos gimnazijoje – J.Gelžinienė [email protected];

Pašvitinio pagr. m. – I. Meiliūnienė [email protected];

Lygumų vidurinėje m. –  I. Remeikytė [email protected];

Žeimelio vidurinėje m. – L. Almonaitienė [email protected];

Rozalimo vidurinėje m. – V. Jankauskienė [email protected];

Žeimelio žemės ūkio m. – A. Balnienė [email protected] ir G. Vaidžiulis [email protected].

Daugiau informacijos apie projektą rasite www.mukis.lt