Priešmokyklinio ugdymo pedagogai gilinasi į naują ugdymo turinį

2023 m.sausio 20 dieną Pakruojo švietimo centras pakvietė priešmokyklinio ugdymo pedagogus į seminarą ,,Kompetencijų ugdymo grupėje ir lauke inovacijos“. Patirtimi dalinosi Panevėžio rajono lopšelio darželio ,,Smalsutis“ direktorė Daina Murauskienė, ir šios įstaigos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Širmulienė.

Seminaro tikslas padėti mokymų dalyviams suprasti, kaip ir kokias inovacijas taikyti, užtikrinant priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų – mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, kritinio mąstymo (apimančio ir problemų sprendimą), informacinio mąstymo, verslumo – ugdymą(-si); praktiškai išbandyti rinkiniuose siūlomas edukacines inovacijas.