Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Rugsėjo mėnesio pabaigoje rajono pradinių klasių metodinių būrelių vadovai rinkosi į Švietimo centrą aptartį praėjusių metų rezultatų ir išsirinkti naują metodinę tarybą.
2016/2019 metų tarybos pirmininkė Ž.Pileckienė perskaitė apibendrintą ataskaitą. Švietimo centro direktorė padėkojo buvusiai tarybai už darbą padėkos raštais ir gėlėmis.