Pakruojo rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio veikla

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų fizikos mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Geografijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2022-2023 m.m.

Geografijos mokytojų metodinio būrelio taryba

Seminaro- išvykos „Lietuvos Šiaurinio pasienio regiono socialiniai, demografiniai, ūkiniai, kultūriniai ypatumai“ vykusio 2013-05-29 akimirkos