Pakruojo rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas-diskusija „Dorinio ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Mokymų apžvalga“

Pradžia:

2022-09-27 15:00.

Renginio pavadinimas: Pakruojo rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas-diskusija „Dorinio ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Mokymų apžvalga“

Lektoriai: E. Rutkauskienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos tikybos mokytoja

Vieta: Švietimo centro salytė (III aukštas)

Atsakingas: G. Jasiūnienė