„Olimpinis dėmuo tarpdalykinės integracijos procese“

Praktinės dalies (kūno kultūros mokytojų ir sporto centro trenerių spartakiados) 2016-04-22, rezultatų suvestinė

Eil.Nr Komanda Smiginis Krepšinis Tinklinis Stalo tenisas Orientavimosi estafetė Taškai Vieta
1 Mokyklos 2 1 1 1 1 6 I
2 Sporto
centras
1 2 2 2 1 8 II