Naujas tarptautinis Grundtvig projektas

Pakruojo švietimo centras pradeda koordinuoti ir įgyvendinti naują suaugusiųjų švietimui skirtą Grundtvig mokymosi partnerystės projektą „Naujas veiklos aspektas: aktyvaus pilietiškumo ir sveikatingumo skatinimas pasitelkiant miesto sodininkystę“. Projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą per Švietimo mainų paramos fondą finansuoja Europos Komisija.

Projekto partneriai – institucijos iš Latvijos, Suomijos, Turkijos ir Vengrijos. Projekto trukmė – 2 metai.

Partnerystėje dalyvaujančias institucijas vienija bendri siekiai keistis turima ir įgyjama pilietiškumo stiprinimo, tvarios ir sveikos miesto bendruomenės kūrimo patirtimi. Šiuo metu didėjantis miesto sodininkystės/daržininkystės populiarumas rodo, kad daržovių, prieskonių auginimas miestuose gali tapti veikla, padedančia skatinti sveikatingumą, gyventojų aktyvų dalyvavimą bendrose veiklose, susijusiose su jų miesto viešuoju gyvenimu, jaukesnių erdvių kūrimu.

Pakruojo švietimo centras sudarys 20 besimokančiųjų, pasiryžusių aktyviai dalyvauti visose dvejų metų veiklose, grupę. Besimokantieji turės galimybę įsitraukti į mokymus apie prieskoninių žolelių auginimą balkonuose, sodininkystės/daržininkystės projektus. Jie dalyvaus daržovių konservavimo, sveiko maisto gaminimo užsiėmimuose.

Projekto metu dalyviai organizuos ir miesto bendruomenę kvies į Restorano, Atviro sodo/daržo, Sodinukų mainų dienas.

Pakruojo švietimo centro metodininkė, projekto koordinatorė Rima Leimontienė tel. 61216