Mokymai„Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-11-03 14:30.

Renginio pavadinimas: Mokymai chemijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“
Metodinis pasitarimas „ Reikšminiai skaitmenys chemijoje“
Dalyvio mokestis -2 Eur
Pastaba. Nuoroda prisijungimui bus išsiųsta el. paštu

Lektoriai: V. Gudonienė, Linkuvos gimnazija

Vieta: Nuotoliniu būdu “ZOOM“ platforma

Atsakingas: J. Morkūnaitė, R. Tumėnas