Mokymai matematikos mokytojams „Matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-10-17 14:30.

Renginio pavadinimas: Mokymai matematikos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“
Dalyvio mokestis -2 Eur
Pastaba. Nuoroda prisijungimui bus išsiųsta e.paštu

Lektoriai: R. Vinskūnaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos matematikos mokytoja

Vieta: Nuotoliniu būdu – „ZOOM“ platforma

Atsakingas: J. Morkūnaitė, J. Batakienė