Mokymai „Geografijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-10-09 14:30.

Renginio pavadinimas: Mokymai geografijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Geografijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Dalyvio mokestis -2 Eur

Lektoriai: D. Slunksnienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos geografijos mokytoja

Vieta: Švietimo centro kompiuterių klasė

Atsakingas: J. Morkūnaitė, N. Gustauskas