Mokslinė – praktinė konferencija „Aukštesniųjų klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ar ugdymosi problemų, kūrybiškumo ugdymo galimybės įtraukiojo ugdymo kontekste“

Pradžia:

2024-05-17,

2024-05-20.

Renginio pavadinimas: Mokslinė – praktinė konferencija „Aukštesniųjų klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ar ugdymosi problemų, kūrybiškumo ugdymo galimybės įtraukiojo ugdymo kontekste“
Išsamesnė informacija yra išsiųsta į rajono mokyklų el. paštus.
Informacija apie renginį teikiama telefonu +370 618 73816
I. Bulaitienė

Lektoriai: Organizatorius-Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazija, partneris-Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Vieta: Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazija

Atsakingas: G. Jasiūnienė, I. Bulaitienė