Metodinis pasitarimas dorinio ugdymo mokytojams paskaita ,,Bendrųjų programų atnaujinimo paskirtis‘‘

Pradžia:

2023-10-09 14:30.

Renginio pavadinimas: Metodinis pasitarimas dorinio ugdymo mokytojams paskaita ,,Bendrųjų programų atnaujinimo paskirtis‘‘
Dalyvio mokestis -2 Eur

Lektoriai: E. Tamošaitytė- Rutkauskienė, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos tikybos mokytoja

Vieta: Švietimo centro salytė

Atsakingas: G. Jasiūnienė, E. Tamošaitytė-Rutkauskienė