Metodinė išvyka į Rygą

Lapkričio 19 dieną kūno kultūros mokytojai ir treneriai vyko į gerosios patirties sklaidos seminarą – išvyką į  Rygos lietuvių vidurinę mokyklą ir Jelgavoje esantį Žiemgalos olimpinį centrą.

Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje stebėjome atvirą kūno kultūros pamoką, kurią vedė mokytojas L. Kaspars. Po pamokos pasidalinome savo pedagogine patirtimi, aptarėme  mūsų ir latvių kūno kultūros dalyko ugdymo gaires ir vertinimo sistemas. Kalbėjomės kaip olimpinis ugdymas integruojamas į kūno kultūros pamokas.

Kertiniai dalykai, kurių reikalauja prestižinės mokyklos direktorė Aldona Treija yra  šviesa, šiluma, švara . „Nors ir atvažiuoja prezidentai, nebėgame rinkti popierių – pas mus kasdien tvarkinga. Tą žino ir mokiniai“, – pasakojo direktorė.  Jos dėka įkurtas ir sėkmingai veikia Popamokinio ugdymo centras.

Istorijos mokytojas ir projektų vadovas Rolandas Žalnierius išsamiai pristatė mokyklą, suteikė galimybę apsilankyti įvairiose  pamokose, pabendrauti ne tik su pedagogais, bet ir pasikalbėti su mokiniais.
Prieš išvykstant namų link, lankėmės Rygos medicinos istorijos muziejuje, pavadintame gydytojo Pauls Stradins vardu. Apžiūrėjome daugybę muziejuje eksponuojamų objektų.

O, Jelgavos Olimpiniame sporto centre susipažinome su kūno kultūros mokytoja I. Jaškevičiene, kuri aprodė šio centro sporto bazę,  papasakojo, kuo šis objektas yra patrauklus ir lankytinas.

Kūno kultūros mokytojų  nuomone, tai buvo pati įdomiausia ir produktyviausia  išvyka  ne tik tobulinant dalykines kompetencijas, bet ir pažintine prasme. Už sėkmingą ir turiningą išvyką, už organizacinę veiklą nuoširdžiai dėkojame   Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrui– AČIŪ.

Lina Alekseriūnienė,kūno kultūros metodinio būrelio pirmininkė