Metodinė diena ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams „Į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas pasitelkiant inovatyvius ugdymo metodus ir priemones“

Pradžia:

2024-02-22 9:00.

Registracija iki 02-20 d. tel. 61 216

Renginio pavadinimas: Metodinė diena ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams „Į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas pasitelkiant inovatyvius ugdymo metodus ir priemones“

Lektoriai: L. Balčiūnienė, Pakruojo vaikų lopšelio-darželio auklėtoja, N. Maciūnienė, Pakruojo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja

Vieta: Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Atsakingas: R. Juozapavičienė, N. Maciūnienė