Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų susitikimas

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai 2021 m. balandžio 8 d. paskaitoje ,,Diferencijavimas ir individualizavimas matematikos, informacinių technologijų pamokose pasitelkiant informacines technologijas“ pasidalino informacija, kaip panaudojant informacines technologijas diferencijuoti, individualizuoti užduotis, inovatyviau pravesti pamoką, skatinti mokinius domėtis mokomuoju dalyku.
Susitikimo metu matematikos mokytoja Jurga Batakienė (,,Žemynos“ progimnazija) pristatė integruotą aplinką „Dudamath“, skirtą matematinių sąvokų tyrinėjimui (http://www.dudamath.com). Informacinių technologijų mokytojas Vidmantas Batakis (,,Žemynos“ progimnazija) trumpai pristatė „Learning apps“ (programa padeda parengti įvairias apklausas, tinka refleksijai, https://learningapps.org/), ,,Scratch“ (projektiniams darbams skirta programa, https://scratch.mit.edu/), „Code“ (objektinis programavimas https://code.org/), „Minecraft“ (vizualizavimo programa), „Google forms“ (programa naudinga apklausoms, įsivertinimui organizuoti (https://docs.google.com/forms/u/0/), „YtMp3“ (video įrašo įrašymo, konvertavimo programa, https://ytmp3.cc/youtube-to-mp3/) ir „Light Shot“ (programa skirta kopijavimui atlikti tiesiogiai iš ekrano, https://app.prntscr.com/en/index.html) programas bei jų galimybes palengvinant individualizavimo procesą pamokoje. Savo patirtimi pasidalino bei metodinį darbą pristatė Linkuvos gimnazijos matematikos mokytoja Vita Vilimienė. Mokytoja parodė, kaip būtų galima pasinaudojant „E test“ (http://www.etest.lt/index.php?lang=lt), „Learning apps“ (https://learningapps.org/), „Liveworksheets“ (https://www.liveworksheets.com/) programomis pasiruošti testus medžiagos kartojimui ir sudaryti diferencijuotas užduotis. Susitikimo pabaigoje rajono matematikos būrelio pirmininkė Aušra Vasilevičiūtė pasidalino savo patirtimi ir paragino vesti integruotas pamokas bendradarbiaujant su kitų rajonų mokytojais.

Švietimo centro metodininkė Jūratė Morkūnaitė