Kursai Barselonoje: pasirengimas kūrybiškų strategijų kalbų užsiėmimuose taikymui

2021  m. lapkričio 22-27 d.  dalyvavau kursuose ,,Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real“, kuriuos organizavo Barselonoje veikiantis organizacijos ,,Europass Teacher Academy“  padalinys ,,Europass Academy of Creativity“ (www.eacbarcelona.eu) . Mokymus vedė dėstytoja Ayca Kepir.

Kursų dalyviai

Ši tema sudomino  pedagogus ir andragogus iš Kroatijos, Vengrijos, Suomijos, Danijos, Slovėnijos, Vokietijos, Lenkijos, Graikijos, Latvijos ir netgi Kataro.  Geografiškai plati kursų dalyvių sudėtis, grupė turtinga įvairiomis patirtimis ir požiūriais. Dalyviai dėsto kalbas labai įvairiose mokyklose – pradedant pradinėmis mokyklomis, baigiant suaugusiųjų švietimo centrais. Kartu su manimi – 11 dalyvių iš 11 šalių.  Buvo vertinga keistis įžvalgomis, padėti mokytis vieniems iš kitų.  Kursų apibendrinimo užsiėmime ,,Siūlo gija“ visi sutartinai teigėme, kad  mokymosi savaitė  tapo svarbi ir  dėl ryšių užmezgimo bei gautų  kontaktų  tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti, skatinti.

Programos temų ir mokymosi formų įvairovė

Ši 30 val. trukmės kursų programa mane motyvavo ir  suteikė gebėjimų drąsiai integruoti  įvairias tyrimais paremtas, aptartas, išbandytas strategijas (jas pritaikant pagal savo tikslinės grupės- pagyvenusių žmonių poreikius, įgūdžių lygį)  į kalbos mokymo veiklų  planus.

Pirmojoje paskaitoje buvo aptarta  kūrybiškumo samprata. Peržiūrėtas video su sero Ken Robinson  keliamu klausimu, ar mokyklos nužudo norą kurti. Diskutuota apie  veiklos/veikimo svarbą žadinant tiek mokytojo, tiek besimokančiojo kūrybiškumą.  Patiko pastebėjimas, kad motyvacija lygu dviejų komponentų – smalsumo ir tyrinėjimo (kaip veiksmo) sumai.  Atkreipkite dėmesį –  čia ir  vėl akcentuojamas veikimas.

Pristatytos galimybės kūrybiškai panaudoti tiek tradicines, tiek skaitmenines priemones, kurios padeda stiprinti kalbinius įgūdžius bei kelia kalbų mokymosi motyvaciją. Daugelį  iš siūlomų priemonių, metodų išbandėme praktiškai, į(si)vertinome. Vertingas patarimas – kurti mokymosi aplinką, pasitelkiant dailę. Pavyzdžiui, pasiremiant  ispanų dailininko  Ch. Miro darbais, mokytis geometrinių figūrų pavadinimus, prielinksnius, skaičius ir pan. (užsiėmimas ,,Roll-a- Miro“).

Aptarta ir kalbų mokymosi proceso svarba ugdant šias keturias  4 kompetencijas: kūrybiškumą, bendradarbiavimą, komunikaciją, kritinį mąstymą. Grupėse įveikinėjome iššūkį ,,Zefyriukas“ (palieku nepapasakojusi jo atlikimo eigos,  pataupau būsimai veiklai kolegoms ir mūsų senjorams),  kūrėme trijų minučių trukmės  produkto pristatymą (,,Pitch Game“).

Mokymo programos metu daug dėmesio skirta trumpų video, edukacinių programėlių panaudojimui. Pasiūlyta išbandyti ,,Pixton“ (www.pixton.com – komiksų kūrimui) ir ,,Toontastic“ programas siekiant kūrybiškai organizuoti pamokas kalbėjimo, klausymo, teksto kūrimo  įgūdžių lavinimui.  Dėstytoja skatino atkreipti dėmesį ir pateikė pavyzdžių, kaip ,,Chrome Music Lab“,  ,,Canva“, ,,Plickers“, ,,Book Creator“, ,,Word Wall“, ,,Screencast-O-Matic“ gali padėti mokytojui palengvinti darbą, priartinti mokymą(si) prie realaus gyvenimo situacijų.

Kultūrinis pažinimas

Mokymasis Barselonoje leido betarpiškai pažinti Katalonijos regiono kultūrą. Per kulinarinio paveldo tyrinėjimą, lankymąsi muziejuose, vaikščiojimą ir atradimus siaurose Gotikos kvartalo gatvelėse, parkuose ir aikštėse. Didžiausia įspūdį paliko  architekto A. Gaudi suprojektuoti statiniai: Šventosios Šeimynos (Sagrada Familia) bažnyčia, Batjo ir  Mila (La Pedrera) namai: neįtikėtinas gamtos formų atkartojimas,  įmantrios, prasmingos, ergonomiškos detalės,  spalvų ir  šviesos žaismas.

Gimusi mintis – šis miestas,  sužavintis savo architektūra, meniška ir pakylėjančia atmosfera,  atpalaiduojančiu ritmu, buvo ypač tinkama vieta minėtiems kursams. Kultūrinio pažinimo galimybė tik papildė aptariamas temas, išlaisvino mintis, suteikė impulsų kūrybiškam  būsimų mokymų TAU klausytojams planavimui.

Vertingiausi mokymosi momentai ir jų tolesnis  panaudojimas

Užsiėmimai organizuoti ne tik auditorijoje. Vizualinio mąstymo strategijos panaudojimo metodika buvo pristatyta ir aptarta Nacionaliniame Katalonijos meno muziejuje (MNAC). Pastarosios veiklos man pasirodė pačios vertingiausios, praktiškai pademonstruojančios, kaip kalbos užsiėmimus iškelti į kitas edukacines erdves, neprarandant mokymo(si) efektyvumo.  Muziejuje buvo pasirinkti du paveikslai – J. Sunyer ,,Cala Forn“ (1917) ir M. Pidelaserra ,,La familia Deu“ (1902),  atspindintys katalonų kultūrą.  Paveikslai buvo aptariami per tris klausimus ,,Kas vyksta šitame paveiksle?“, ,,Kas  jums leidžia manyti, kad taip yra?“, ,,Ką dar pastebite šiame paveiksle?“. Kiekvieną atsakymą mokytojas ,,atspindi“ – kuo tiksliau pakartoja. Jei padaroma kalbos klaida,  ,,atspindėjime“ jos nebelieka.  Ši strategija eliminuoja įtampą, sukuriama labai pozityvi atmosfera  kalbėjimo įgūdžių lavinimui.

Čia, Pakruojo trečiojo amžiaus universitete, jau pradėjome anglų kalbos mokymus. Grupėje yra senjorų, kurie tapo, domisi daile. Jau tikrai aišku, kad mūsų besimokantieji bus pakviesti ir turės progą dalyvauti  vizualinio mąstymo strategijos panaudojimu paremtuose anglų kalbos užsiėmimuose. Jau sutarta, kad  viename iš jų aptarsime kursų dalyvės Rožės (87 m.) nutapytus paveikslus.

,,Caviardage“ metodas  žodyno kartojimui, mokymuisi,  frazių, sakinių sudarymui ar poezijos  kūrimui man buvo lyg atradimas. Ši veikla pagrįsta  žodžių (ne daugiau nei trijų iš kiekvienos eilutės) išrinkimu, užjuodinant ar kitokiu pasirinktu būdu (gali būti nubraukiama, nuspalvinama įvairiomis spalvomis ir pan.) paslepiant likusią pateikto teksto dalį.  Pasirinktus žodžius galima labai nežymiai koreguoti (nevartoti būtojo laiko, panaikinant galūnę ,,-ed“). Be to, galima pridėti ir iliustracijų. Mums pateiktoje užduotyje žodžiai turėjo sudaryti prasmingą tekstą – atspindėti kiekvieno dalyvio jausenas Barselonoje. Pats metodas skatino saviraišką, kūrybiškumą, veikė raminančiai.

Tiek šie momentai, tiek visa kita kursų medžiaga (su aprašais, darbų pavyzdžiais) bus išsamiau pristatyta  ir  rekomenduojama kolegoms iš Joniškio ir Radviliškio švietimo centrų (konsorciumo projekto partneriai), ją  pastudijuosime ,,Švietėjo akademijoje“, kad mokymuose įgyta patirtis  praturtintų ir padėtų  kūrybiškai organizuoti kalbų mokymosi veiklas senjorams regiono Trečiojo amžiaus universitetuose.

Metodininkė Rima Leimontienė

Kursuose dalyvauta  įgyvendinant  programos ,,Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas” Nr. 2020-1-LT01-KA104 – 077734  (konsorciumo projekto koordinatorius – Pakruojo švietimo centras).