Idėjų mugė

2014 metų balandžio 15 dieną „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje įvyko rajono pradinių klasių mokytojų konferencija IDĖJŲ MUGĖ.

Pirmoje konferencijos dalyje apie standartizuotus testus kalbėjo Gražina Plungienė ir Algirdas Šidlauskas.

Antroje dalyje visi dalyviai pasiskirstė į dvi sekcijas. Čia pranešimus skaitė 10 mokytojų:

  1. Mokymo ir mokymosi aplinkos įvairinimas, Klovainių pagrindinės mokyklos mokytojos R. Kirkilienė, E. Jurevičienė, L. Vilkienė, A.Kanišauskienė.
  2. Šeimų hobi, “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytoja Gražina Šimkienė
  3. Grupinio darbo metodas matematikos pamokoje ,,Matematinė estafetė“, “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytoja Asta Aperavičienė
  4. Smalsumo , vaizduotės ir dėmesio skatinimas matematikos mokymąsi gali paversti kūrybingu ir įdomiu procesu, Balsių pagrindinės mokyklos mokytoja Rimantė Ožalienė.
  5. Etnokultūrinis ugdymas pradinėse klasėse netradicinėse erdvėse, Lygumų vidurinės mokyklos mokytojos Jūratė Balašauskaitė, Alma Vaivodienė, Dalia Rimkuvienė
  6. Neformalusis ugdymas, “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytoja Genovaitė Zarakauskienė
  7. Mokomųjų dalykų integruotos šventės – spektakliai, “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytoja Birutė Geležinytė.
  8. “Pradinio ugdymo tobulinimas“ virtualios mokymosi erdvės ,,Kūrybos aikštė“ aplankymas, Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja Irma Stalmačiankienė
  9. Netradiciniai renginiai ir išvykos, Žeimelio gimnazijos mokytoja Daiva Vaidžiulienė
  10. Multimedijos panaudojimas per kūno kultūros pamokas, Žeimelio gimnazijos mokytoja Eglė Saudargaitė.