Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Nauji mokymosi atradimai suaugusiesiems: kartų bendradarbiavimo ir mokymosi šeimoje stiprinimas pasitelkiant fotografiją, filmus ir animaciją“

Projekto partneriai:

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras – koordinatorius (Pakruojis, Lietuva)

Britų kino institutas (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Kulos švietimo ir jaunimo asociacija (Kula, Turkija)

Pieksamaki suaugusiųjų švietimo institucija (Pieksamaki, Suomija)

Nevyriausybinė organizacija ,,M 3“ (Paryžius, Prancūzija)

Nevyriausybinė organizacija ,,PROFICIO“ (Rybi, Čekija)

Graikijos prekybos plėtotės centras (Salonikai, Graikija)

Projekto trukmė – 2 metai (nuo 2010m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31d.)

Projekto tikslinės grupės – pagyvenę žmonės- seneliai ir jauni tėvai, neturintys palankių socialinių sąlygų, ypač tie, kurie turi vaikų/anūkų iki aštuoniolikos metų, yra baigę vidurinę mokyklą, bet neįgiję jokios specialybės, gauna menkas pajamas arba yra nedirbantys.

Projektą finansuoja Europos Komisija per Švietimo mainų paramos fondą, kuris administruoja Mokymosi visą gyvenimą programos veiklas Lietuvoje.Gauta 15 500 Eurų dotacija skiriama dvylikos mobilumų ir projekto veiklų įgyvendinimui.

Šios partnerystės idėja yra pagrįsta skirtingų tipų Europos institucijų poreikiu keistis patirtimi ir gauti naujų idėjų vienam iš labai patrauklių suaugusiųjų švietimo būdų – mokymosi šeimoje ir mokymosi bendradarbiaujant skirtingų kartų atstovams plėtojimui bei tobulinimui.

Projektas imasi patyrinėti fotografijos, filmų ir animacijos panaudojimo galimybes organizuojant šeimos ir skirtingų kartų atstovų bendrus mokymosi užsiėmimus, jų efektyvumą plėtojant suaugusiųjų mokymosi erdvę ir tobulinant dalyvaujančiųjų institucijų veiklą.

Jauni tėvai ir pagyvenę žmonės, neturintys palankių socialinių sąlygų, turės galimybę įsitraukti į naują mokymosi veiklą, dalyvaudami studijų rateliuose apie Europos šalių filmus, animacijos, fotografijos, kompiuterinių technologijų mokymosi užsiėmimuose. Kiekvienos šalies dokumentinių, kultūrine tematika sukurtų filmų aptarimas padės plėtoti suaugusiųjų žinias ir supratimą apie Europos šalių kultūrą. Besimokantieji patobulins savo kompiuterinių technologijų panaudojimo įgūdžius ir kūrybingumą, kurdami animacinius pasakojimus, paremtus įsimintinais konkrečios šeimos įvykiais, šalies kultūros paveldu, kurdami nuotraukų albumus arba trumpus video pasakojimus, atskleidžiančius skirtingų kartų ryšius ir vertybes.

Užsiėmimai, kuriuose tėvai/seneliai, vaikai, šeimos nariai – skirtingų kartų atstovai mokysis kartu bus organizuojamų veiklų besimokantiesiems dalis. Tokiu būdu projektas prisidės ir prie nuoseklaus visuomenės švietimo bei vystymosi, leis palyginti skirtingų kartų požiūrį į naujas mokymosi galimybes.

Partnerystė praturtins ir suaugusiųjų švietėjus naujomis idėjomis, metodais, būdais, padedančiais organizuoti suaugusiųjų mokymąsi per mokymosi šeimoje ir kartų bendradarbiavimo veiklas.

Projektas savo rezultatus apibendrins, sukurdamas internetinį puslapį ir partnerių gerosios patirties rinkinį su išsamiais įvairių veiklų aprašymais bei DVD, kuriame bus talpinami besimokančiųjų mokymosi rezultatai- animaciniai filmai, video pasakojimai, nuotraukų albumai.

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė, tel. (8 421) 61216, el.paštas [email protected]