Gerosios patirties sklaidos renginys lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ,,Mokytojas – mokytojui“

Pradžia:

2024-05-07 14:00.

Renginio pavadinimas: Gerosios patirties sklaidos renginys lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ,,Mokytojas – mokytojui“ (KTP ,,Šiuolaikinės ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas pasirengiant bei įgyvendinant atnaujintą lietuvių kalbos ugdymo turinį“ modulis)
Dalyvio mokestis – 2 Eur

Lektoriai:

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Gasparavičienė