Erasmus+ programos darbo stebėjimo vizitas Tenerifėje

2023 m. birželio mėn. Pakruojo švietimo centras(partneris) pasirašė Konsorciumo sutartį su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centu (koordinatorius), Joniškio rajono švietimo centru (partneris) ir 2024 m. kovą pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos projekto  Nr. 2023-1-LT01-KA121-ADU-000131371 veiklas. Kovo 12-15 dienomis Pakruojo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė su kolegėmis iš Radviliškio ir Joniškio švietimo centrų vyko į darbo stebėjimo vizitą Tenerifėje, Ispanija.

Vizito metu lankėmės keliuose neformalaus švietimo centruose skirtingose savivaldybėse. Kas mums lietuvėms labiausiai ,,krito į akį‘‘, tai kad neformalus švietimo centrai yra skirti visai bendruomenei, neapibrėžiant amžiaus cenzo, tik pačios programos ar atskiri mokymai turi savo amžiaus grupę. Centrus lanko vaikai nuo 5 metų, jiems skirti robotikos, menų, rankdarbių užsiėmimai; centrus lanko ir jaunuoliai, už kai kurias programas jie gali gauti kreditus ir juos panaudoti studijuojant universitete; darbdaviai užsako specializuotus mokymus savo darbuotojams; žmonės ieškantys darbo mokosi įvairiose programose, pvz. informacinio raštingumo, įvairių užsienio kalbų. Bet didžiausią dalį centrų lankytojų sudaro senjorai, jie labai mėgsta įvairius sveikatinimo, fizinio aktyvumo kursus, piešimo, rankdarbių, informacinių technologijų, kalbų kursus. Kadangi Tenerifėje lankėmės kelios savaitės prieš Šv.Velykas, tai stebėjome didelį sujudimą ir pasiruošimą Velykinei procesijai, gatvėse buvo statomos scenos, o kiekvieno centro dirbtuvėse-siuvyklose visi norintieji  siuvo kostiumus ir gamino kaukes, ir mums su labai dideliu pasididžiavimu rodė savo darbus.

Taip pat bendravome su nedidelių savivaldybių švietimo, kultūros, istorijos skyrių atstovais, aplankėme kelis muziejus. Muziejai nedideli, bet labai jaukūs, atkurtas ir parodytas Tenerifės gyventojų-čiabuvių gyvenimas, vyksta įvairios edukacijos skirtos pademonstruoti senuosius amatus. Tenerifės gyventojai save pabrėžtinai vadina ne ispanais, o kanariečiais.

Pagrindinė mintis parsivežta iš šios darbo stebėjimo veiklos- tai puikus įvairaus amžiaus ar net skirtingų kartų bendruomenės narių bendravimas per neformalaus švietimo veiklas, kurios gali puikiai vykti po bendru stogu, ir tada anūkai labiau gerbia savo senelius, o seneliai lengviau randa ,,bendrą kalbą‘‘ su anūkais.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė