,,Erasmus+“ mobilumo projektas


Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras kaip partneris dalyvauja ,,Erasmus+“ mobilumo projekte pagal Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – Centras) ir Švietimo mainų paramos fondo  2021 m. rugpjūčio 24 d. pasirašytą 2021 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities 1 pagrindinio veiksmo (KA1) dotacijos sutartį.  Akredituotam konsorciumui: Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (koordinatorius), Joniškio rajono švietimo ir Pakruojo suauguasiųjų švietimo centrui ( konsorciumo partneriai) skiriama 29 580,00 Eur dotacija.

Nuo 2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Šiuo laikotarpiu siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį.  Tokia galimybė suteikiama ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą.

Projekto įgyvendinimo metu (2021–2022 m.) numatyta dalyvauti įvairiuose užsienio kursuose, kuriuose mobilumų dalyviai mokysis inovatyvių mokymų metodų, siekiant efektyvesnio tarpkultūrinio skirtingų kartų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą.

Mokymų ir kursų pabaigoje numatoma parengti kvalifikacijos tobulinimo programą andragogams ir tęsti inovatyvių mokymų metodų sklaidą.