Draugiškas vizitas Suomijoje

2024 m. kovo 14-17 d. Pakruojo švietimo centro metodininkės Rima Leimontienė ir Jūratė Morkūnaitė vyko į Vakarų Suomijos koledžą, įsikūrusį Huttinen mieste, Suomijoje. Vizito tikslas – ankstesniais metais vykusio bendradarbiavimo ir idėjų būsimiems projektams aptarimas.

Su Vakarų Suomijos koledžu buvo bendradarbiauta įgyvendinant ,,Nordplus Adult 2021“ projekto ,,Nebijok kompiuterio“ (Nr. NPAD-2021-10134) numatytas veiklas. Tuo metu parengtas 58 psl. vadovas ,,Kaip išmokti nebijoti kompiuterio?“ latvių, suomių, lietuvių ir anglų kalbomis. Šiuo rezultatu sėkmingai naudojasi abiejų šalių suaugusieji, suinteresuoti pradėti mokytis kompiuteriu, išbandyti tam tikrus niuansus, pavyzdžiui naršymą internete, patobulinti įgūdžius.

Suomių suaugusieji koledže tobulina ir meninius gebėjimus (šokis, drama), stiprina kalbų įgūdžius (anglų, ispanų kalbų kursai), domisi ir dalyvauja sveikatingumo veiklose. Iš viso per metus – apie 2 tūkstančius klausytojų.

Vakarų Suomijos koledžas, įsikūręs Huittinen užmiestyje, turi puikias galimybes priimti grupes iš kitų šalių (yra bendrabutis, paruošti ir viešbučio tipo kambariai). Organizuojamos moksleivių, jaunimo kalbų, supažindinimo su Suomijos kultūra stovyklos. Besimokantys suaugusieji, tarp jų ir mokytojai, psichologai, priimami į darbo stebėjimo vizitus, kursus Suomijos švietimo sistemos, CLIL, dramos panaudojimo ugdymo procese tematika.

Taip sutapo, kad vizito dienomis kolegos suomiai organizavo anglų kalbos (25 val. kursas) mokymosi savaitę ukrainiečių vaikams. 40 mokinių, atvykusiųjų iš Lvovo, dirbo trijose grupėse. Anglų kalbos užsiėmimus vedė anglakalbiai, kurie jau ne vienerius metus gyvena Suomijoje. Buvome pakviestos stebėti dviejų mokytojų pamokas. Jose buvo taikomi įtraukiantys trumpalaikio projekto, ,,Atspėk, kas aš“ metodai, akcentuojamos kalbėjimo įgūdžius lavinančios veiklos. Diskusijoje su dėstytoju Andrew Fearn aptarėme jo naudojamus dramos elementus, pozityvios ir pagarbios vienas kitam atmosferos kūrimo aspektus.

Vizito metu su koledžo vadovu Sami Malinen aptartos galimybės ir sąlygos tolimesniam bendradarbiavimui. Kalbėtasi apie planus mokinių ir mokytojų stovyklų organizavimui, koledžo dėstytojų vizitams Pakruojo švietimo centre, idėjas būsimiems ,,Erasmus+“, ,,NordplusAdult“ projektams.

O kur dar galimybė pažinti kultūrinius Suomijos gyvenimo aspektus: apsilankyti Turku pilyje ir sužinoti apie Kotrynos Jogailaitės įtaką Suomijos kultūrai, visiškai neplanuotai užsukti į suomių menininkės I. Susiraja fotografijų, video darbų ir instaliacijų parodą! Liuteronų bažnyčioje rasta idėja panaudoti spalvotus stiklinius akmenėlius refleksijos/savirefleksijos veiklai.

Atrodo, tik kelios dienos praleistos su kolegomis iš Suomijos, bet smagu, kad labai turiningos ir nukreiptos į ateities darbus švietime: minčių ir idėjų – daugiau nei susitikimo dienų. Belieka tas mintis ir idėjas paversti ,,kūnu“, paraiškomis projektams. Įveiklinti taip, kad jos pasiektų ir mūsų centro besimokančiuosius, lankytojus naujais tobulinimosi pasiūlymais.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė