Dailės terapijos užsiėmimai su Jūrate

Pradžia:

2023-03-07 10:00,

2023-03-14 10:00.

Renginio pavadinimas: Dailės terapijos užsiėmimai su Jūrate

(atsinešti balto A3 formato piešimo popieriaus, pieštuką, trintuką, 6 spalvų guašo ir teptukų)

Lektoriai: J. Sokienė, Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos dailės mokytoja metodininkė

Vieta: Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla

Atsakingas: R. Juozapavičienė