43 mokyklos tampa pirmosiomis tyrinėjančiomis mokyklomis lietuvoje

Jau paskelbtos 43 Lietuvos mokyklos, kurios taps tyrinėjančiomis mokyklomis ir pirmosios dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių“ programoje 2011–2012 mokslo metais. Atrinktose mokyklose mokytojai, mokiniai bei kūrėjai kartu kurs ir įgyvendins unikalius projektus, kurie padės mokiniams atskleisti savo kūrybingumą, o mokykloms suaktualinti ir plačiau taikyti kūrybiško mokymosi metodus.

Nacionalinė mokyklų atranka į projektą „Kūrybinės partnerystės” buvo paskelbta spalio 18 d., paraiškos buvo priimamos iki lapkričio 11 d. Projektas sulaukė didelio Lietuvos mokyklų bendruomenių susidomėjimo, buvo gautos 135 mokyklų paraiškos; į vieną vietą pretendavo vidutiniškai 3 mokyklos. Aktyviausios buvo Kauno miesto ir rajono mokyklos – atsiuntusios 22 paraiškas, Klaipėdos miesto ir rajono – 16 paraiškų, jose konkursas buvo 5 mokyklos į vieną vietą. Iš Vilniaus miesto ir rajono gauta 12 paraiškų.

„Iš paraiškų pastebėjome, kad mokyklos pasiryžusios ieškoti naujų įkvepiančių ugdymo galimybių, daugumai svarbu skatinti mokinių motyvaciją bei mažinti atskirtį mokykloje. Mokyklos nori spręsti sunkias mokyklų bendruomenių situacijas, bendradarbiauti ir eksperimentuoti“ – sakė projekto vadovė Milda Laužikaitė.

Netrukus į atrinktas mokyklas ateis dirbti kūrėjai, atliksiantys kūrybos agentų vaidmenį. Kūrybos agentai – tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai parengti dirbti su mokyklomis. Daugelis jų – aktyvūs kūrėjai, kurie tiki, kad mokymasis gali būti prasmingas ir įdomus.

Albertas Lakštauskas, švietimo ir mokslo ministro patarėjas, sveikinimo kalboje paminėjo: „Jūs ateinate kaip architektai – projektuoti reikės jau susiklosčiusioje situacijoje, todėl reikės prisitaikyti, įsiklausyti. Laukia sunki užduotis.“

Pagrindinis kūrybos agentų tikslas – bendradarbiauti su mokykla, įvardinti nepatogias situacijas, skatinant diskutuoti, ginčytis, ieškoti optimalaus sprendimo, eksperimentuoti ir vertinti. Jie padės mokykloms apsibrėžti mokyklos poreikius, išplėtoti ir įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus. Šio bendradarbiavimo tarp kūrėjų, mokytojų ir mokinių tikslas – atskleisti mokinių kūrybingumą ir įkvėpti juos mokytis tais būdais, kurie jiems tinka labiausiai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą. Ji adaptuojama sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Jungtinėje Karalystėje „Kūrybinių partnerysčių” programoje jau dalyvavo daugiau nei milijonas vaikų iš daugiau nei 4000 mokyklų. Šiai „Kūrybinių partnerysčių” programai suteiktas 2011 metų Pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką.

2011 m. spalio 21 d. – lapkričio 4 d. dienomis devyniuose Lietuvos miestuose vyko informaciniai seminarai, kuriuose mokytojai diskutavo apie kūrybingumą ir kūrybišką mokymąsi bei susipažino su dalyvavimo projekte galimybėmis ir sąlygomis.
Viso „Kūrybinių partnerysčių” projekto metu 2011–2014 m. programoje dalyvaus apie 100 mokyklų.
Šiais metais atrinktos 43 tyrinėjančios mokyklos, o kitais metais bus atrenkamos pokyčių mokyklos, kurios bus pasiryžusios siekti esminių pokyčių, rengiant visą mokyklos bendruomenę įtraukiančius projektus.

Numatyti 3 „Kūrybinių partnerysčių” projekto įvertinimo tyrimai, kurie padės pamatuoti projekto poveikį.

Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.