2020 metų lapkričio 3 d. švietimo centre vyko „PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO 2017-2019 M. VEIKLOS IŠORINIS VERTINIMAS“

Išorinio vertinimo ekspertų grupė:

  • Ramunė Korenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento vertinimo skyriaus metodininkė, ekspertų grupės vadovė
  • Irena Sabaliauskienė, švietimo ekspertė, komisijos narė
  • Jurgita Trifeldienė- švietimo ekspertė, komisijos narė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

 

Svečiai:

  • Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės meras
  • Irena Mažulienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja
  • Jadvyga Šliurpienė, Pakruojo Balsių pagrindinės mokyklos direktorė
  • Rita Vinskūnaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja

Švietimo centro komanda pristatė 2017-2019 metų veiklos rezultatus ir išklausė ekspertų bei svečių mintis. Pasitarimas vyko nuotoliniu būdu.

LAUKSIME VERTINIMO REZULTATŲ.