2020 metų I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2020-01-14 direktoriaus įsakymu nr. V-10a kvalifikacijos tobulinimo programų komisijos posėdžio protokolu 2020-01-14 nr.1

  1. Mokinių individuali pažanga (MPI): (įsi)vertinimas , dėl mokymo(si) ar mokymo(si) (įsi)vertinimas. Ką, kodėl ir kaip?;
  2. IKT panaudojimas anglų kalbos pamokose bei projektinėje veikloje;
  3. Technologijų dalykas naujajai kartai: kaip motyvuoti ir komunikuoti. Mokytojų geroji patirtis;
  4. Netradicinis požiūris į muzikos mokymą: Muzikos mokymas Vilniaus Valdorfo mokykloje.